mission statement

ASK Bliksembeveiliging streeft een optimale samenwerking na met haar opdrachtgevers en zakenpartners gericht op continuïteit.

ASK Bliksembeveiliging streeft een langdurig dienstverband na met haar medewerk(st)ers en tracht hen voldoende carrièremogelijkheden te bieden
door te investeren in opleiding enerzijds en arbeidsvreugde anderzijds veilig te stellen.

ASK Bliksembeveiliging management en medewerk(st)ers vormen daarbij een hechte familie in een transparante organisatie waarin men respect voor elkaar heeft, elkaar steunt en klaarstaat voor elkaar.

ASK Bliksembeveiliging hanteert voor advies en installatie het hoogst haalbare kwaliteitsniveau.

ASK Bliksembeveiliging heeft in diverse landen opleidingen gevolgd met betrekking tot de IEC 62305.

ASK Bliksembeveiliging heeft als doelstelling onder genoemde voorwaarden één van de marktleiders in België te worden op het gebied van bliksembeveiliging.